Andricus improprius Bellido & Pujade-Villar, 2004

Hymenoptera, Cynipidae

op Qercus

on Qercus

Quercus cerris; tekeningen uit het artikel van Docters van Leeuwen & Dehuijzen-Maasland (1956a)

Andricus improprius: galls on Quercus cerris

Quercus cerris; drawins from the paper of Docters van Leeuwen & Dehuijzen-Maasland (1956a)

Quercus cerris; foto's uit het artikel van Docters van Leeuwen & Dehuijzen-Maasland (1958a)

Andricus improprius: galls on Quercus cerris

Quercus cerris; pictures from the paper of Docters van Leeuwen & Dehuijzen-Maasland (1958a)

gal: dunwandige knopgal, 2-2.5 mm lang, spits, gewoonlijk solitair, half verscholen tussen de knopschubben. Het oppervlak is ± fluweelglanzend grijsbruin; de top heeft vaak een klein zwart vlekje.

gall: then-walled bud gall, 2-2.5 mm long, pointed, usually single, lower half covered by bud scales. Its surface is ± velvety-glossy greyish brown; the very tip often has a small blak spot.

waardplanten: Fagaceae, nauw monofaag

hostplants: Fagaceae, narrowly monophagous

Quercus cerris.

synoniemen: Andricus corruptrix f. larshemi Docters van Leeuwen & Dehuijzen-Maasland, 1958.

synonyms: Andricus corruptrix f. larshemi Docters van Leeuwen & Dehuijzen-Maasland, 1958.

opmerkingen: Alleen de sexuele generatie is van deze soort bekend.

notes: Only the sexual generation is known of this species.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Docters van Leeuwen & Dehuijzen-Maasland (1956a, 1958a), Folliot & Pujade-Villar (2006a), Folliot, Ros-Farré, Bellido & Pujade-Villar 2004a).

27/05/2015