Andricus infectorius (Hartig, 1843)

Hymenoptera, Cynipidae

op Quercus, agame generatie

on Quercus, agamous generation

Quercus pubescens, Frankrijk, dépt. Var, Le Pradet, lieu-dit Lou Pigno © Stéphane Claerbout

Andricus infectorius: gall on Quercus pubescens

>Quercus pubescens, France, dépt. Var, Le Pradet, lieu-dit Lou Pigno © Stéphane Claerbout

gal van nabij

Andricus infectorius: gall on Quercus pubescens

gall in close up

ander exemplaar

Andricus infectorius: gall on Quercus pubescens

another specimen

exuvium

<_2572_3 />

exuvium

gal: Kogelvormige knopgal, tot 1.5 cm groot, op eind- en zijknoppen van takken. De gal is vaak aan de onderzijde versmald en doet dan denken aan een kleine vijg. Het oppervlak heeft een klein aantal flinke wratten, de kleur van een verse gal is groen met witte stipjes. Rondom de galkamer een harde laag.

gall: Globular gall, up to 1.5 cm large, on the lateral of terminal bud of a branch. The gall often basally is narrowed, reminding then of a small fig. The surface has a small number of sturdy warts, the colour of a fresh gall is green with small white specks. Around the gall chamber a hard layer.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus frainetto, petraea, pubescens, robur.


op Quercus, sexuele generatie

on Quercus, sexual generation

gal: katjesgallen. Ze worden afgebeeld (niet beschreven) door Melika ea; ze schijnen eivormig en zeer klein.

gall: Catkin galls. They are depicted (not described) by Melika ao; they appear ovoid and very small.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus cerris.

synoniemen: Andricus tinctoriusnostrus Benson, 1953.

synonyms: Andricus tinctoriusnostrus Benson, 1953.

opmerkingen: Een tijdlang is verondersteld, onder meer door Buhr, dat Andricus burgundus de sexuele generatie zou zijn van infectorius. Dit is onjuist gebleken.

notes: For some time it has been assumed, by amon others Buhr, that Andricus burgundus were the sexual generation of infectorius. This has shown to be incorrect.

literatuur:

references:

Bellmann (2012a), Buhr (1965a), Cerasa (2015a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Hellrigl (2009a, 2010a, 2012a), Hellrigl & Bodur (2015a), Katılmış & Kıyak (2008a), Kemal & Koçak (2010a), Kwast (2012a, 2012), Melika (2006a), Melika, Csóka & Pujade-Villar (2000a).

15/01/2017