Andricus quercuscalicis (Burgsdorf, 1783)

Hymenoptera, Cynipidae

op Quercus, agame generatie

on Quercus, agamous generaration

Quercus robur, België, prov. Namen, Hour; © Jean-Yves Baugnée

Andricus quercuscalicis gall

Quercus robur, Belgium, prov. Namur, Hour; © Jean-Yves Baugnée

Quercus robur, Zeewolde, Harderbos © Hans Jonkman: jonge gal, midden juli

Andricus quercuscalicis: young gall on Quercus robur

Quercus robur, Zeewolde, Harderbos © Hans Jonkman: young galls, mid July

iets ouder

Andricus quercuscalicis: agamous generation gall on Quercus robur

slightly older

zelfde gal van boven gezien

Andricus quercuscalicis: agamous generation gall on Quercus robur

same gall from above

Quercus robur, Biddinghuizen, Spijkbos © Hans Jonkman: jonge gal

Andricus quercuscalicis: agamous generation gall on Quercus robur

Quercus robur, Biddinghuizen, Spijkbos © Hans Jonkman: young gall

Quercus robur, Zeewolde, Harderbos © Hans Jonkman: midden augustus: de gal stulpt zich over de eikel heen

Andricus quercuscalicis: agamous generation gall on Quercus robur

Quercus robur, Zeewolde, Harderbos © Hans Jonkman: the gall starts to overgrow the acorn

hier is de eikel geheel omhuld

Andricus quercuscalicis: agamous generation gall on Quercus robur

here the acorn is completely engulfed

gal: de gal ontwikkelt zich uit de binnenzijde van het napje. Jonge gallen kunnen gemakkelijk verward worden met Andricus grossularia; bij doorsnijden blijkt dat echter een meerkamerige vergalling te zijn van de eikel zelf. De ontwikkeling van de knoppergal is een geheel andere.

gall: the gall develops from the inside of the cupula. Young gall can easily be mistaken for Andricus grossularia. in cross section however that is a multilocular galling of the acorn itself. The development of the knopper gall isa completely different one.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus petraea, robur.


op Quercus, sexuele generatie

on Quercus, sexual generaration

Quercus cerris, Dronten; © Arnold Grosscurt. (De grote gallen zijn van Andricus grossulariae.)

Andricus quercuscalicis FM

Quercus cerris, Dronten; © Arnold Grosscurt. (The large galls are of Andricus grossulariae.)

waardplanten: Fagaceae, nauw monofaag

hostplants: Fagaceae, narrowly monophagous

Quercus cerris.

synoniemen: Cynips quercuscalicis; C. calicis Hartig, 1843.

synonyms: Cynips quercuscalicis; C. calicis Hartig, 1843.

opmerkingen: De soort treedt ook op, rn lijkt zich zelfs sterk uit te breiden, in gebieden waar Q. cerris van nature niet voorkomt. Het is dan niet duidelijk of de sexuele generatie facultatief is, en dus kan worden overgeslagen, of dat verspreide, aangeplante, exemplaren van cerris voldoende zijn om de populatie in stand te houden. Zie onder meer Kofler & Zwander (2009a).

notes: The species is found also in regions where Quercus cerris does not naturally occur; it even seems to be on the increase there. It is not clear whether the sexual generation is only facultative, and thus may be skipped, or that the relatively few artificially planted cerris trees are sufficient to maintain the population. See Kofler & Zwander (2009a) and other on this question.

literatuur

references

Béguinot (2006c), Bellmann (2012a), Buhr (1965a), Cerasa (2015a), Chinery (2011a), Cogolludo (1921a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Ellis (2005a), Groom (2011a), Hellrigl (2009a, 2010a) Hellrigl & Bodur (2015a), Katılmış & Kıyak (2008a), Kemal & Koçak (2010a), Kofler & Zwander (2009a), Kollár (2007a, 2011a), Koops (2013a), Kwast (2012a, 2014a), Lambinon, Carbonelle & Claerebout (2015a), Lambinon Schneider & Feitz (2012a), Lehmann & Hannover (2016a), Melika (2006a), Melika, Csóka & Pujade-Villar (2000a), Pellizzari (2010a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Schneider (2016a), Tomasi (2014a), Williams (2010a).

04/04/2017