Andricus shuhuti Melika, Mutun & Dinç, 2014

Hymenoptera, Cynipidae

op Quercus

on Quercus

gal: kegelvormige gal die met de brede basis aan een twijg is gehecht. Gal op een jonge twijg vlak boven de grond; meestal enkel, soms tot 5 bijeen. De jonge gal is rood, rijp is hij groen, glad, kaal. De basis is 5-20 mm bred, de hoogte is 10-22 mm. De wand is dun, 1-2 mm dik. Nabij de aanhechting van de overigens holle gal een kleine galkamer met een enkele larve, pop, of uit de pop gekeomen imago. Het imago overwintert in de gal.

gall: conical gall, attached at its broad base to a twig. Gall on a young shoot close to the ground; mostly single, less often up to five together. The young gall is red, ripe it is green, smooth, hairless. The bas is 5-20 mm wide, the hight is 10-22 mm. The wall is thin, 1-2 mm thick. Close to the attachment of the otherwise hollow gall a small gall chamber with a single larve, pupa, or emerged imago. The imago hibernates in the gall.

waardplanten: Fagaceae, nauw monofaag

hostplants: Fagaceae, narrowly monophagous

Quercus infectoria, vulcanica.

opmerkingen: Beschreven uit Turkije. De galle n leverden uitsluitend asexuele wijfjes.

notes: Described from Turkey. Only asexual females were bred fron the galls.

literatuur:

references:

Dinc̀§, Mutun & Melika (2014a).

07/01/2017