Andricus sieboldi (Hartig, 1843)

Hymenoptera, Cynipidae

op Quercus, agame generatie

on Quercus, agamous generation

Quercus sp.België, prov. Namen, Viroinval; © Stéphane Claerebout

Andricus testaceipes: galls on Quercus

Quercus sp.Belgium, prov. Namur, Viroinval; © Stéphane Claerebout

gal: kenmerkend is dat de gal aan de zijkant verlaten wordt.

gall: characteristically, the gall is vacated though an opening in the side.

primaire waardplanten: Fagaceae, nauw monofaag

primary hostplants: Fagaceae, narrowly monophagous

Quercus petraea, robur.


op Quercus, sexuele generatie

on Quercus, sexual generation

gal: Knopgal. Eivormig, glad, galletje, tot 2.5 mm lang, (bijna) geheel verborgen tussen de knopschubben. Gallen in de mei-juni. De gallen zijn identiek aan die van A. quercuscorticis, maar zijn volgens Roskam beperkt tot de eindknoppen. Uitkweken is zeker aan te raden.

gall: Bud gall. Egg-shaped, smooth, gall, up to 2.5 mm large, (almost) completely hidden by the bud scales. Galls in May-June. The galls are identical to those of A. quercuscorticis, but, according to Roskam, do occur only in the terminal buds. Breeding is advisable anyway.

primaire waardplanten: Fagaceae, nauw monofaag

primary hostplants: Fagaceae, narrowly monophagous

Quercus petraea, robur.

synoniemen: Adricus sieboldi en A. testaceipes zijn lang met elkaar verward, en de problemen zijn nog niet geheel opgelost. Zie de bespreking bij testaceipes.

synonyms: Adricus sieboldi and A. testaceipes have long been confused, and the problems seem far from over. see the discussion of testaceipes.

literatuur:

references:

Bellido, Ros-Farré & Pujade-Villar (2003a), Buhr (1965a), Cerasa (2015a), Chinery (2011a), Cogolludo (1921a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Hellrigl (2009a), Hellrigl & Bodur (2015a), Kwast (2014a), Meika (2006a), Melika, Csóka & Pujade-Villar (2000a), Nieves-Aldrey (2001a), Pujade (1986a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a).

15/01/2017