Andricus turcicus Melika, Mutun & Dinç, 2014

Hymenoptera, Cynipidae

op Quercus

on Quercus

gal: grijzige vergalling van een eind- of zijknop die doet denken aan de gal van A. truncicola (of een oude kegel van een cypres) maar met veel sterker uitgegroeide stekels; met stekels mee is de gal 9-11 mm in diameter. Er is één centrale galkamer. Volwassen wespen komen in september te voorschijn.

gall: greyish gall, derived from a terminal or lateral bud, resembling the gall of A. truncicola (or an old cypress cone), but with much stronger developed spines; including the spines the gall is 9-11 mm in diameter. There is one central gall chamber. Adult wasps emerge in September.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus infectoria, petraea.

opmerkingen: soort beschreven uit Turkije; alleen asexuele wijfjes zijn bekend.

notes: species described from Turkey; only asexual females are known.

literatuur:

references:

Mutun, Dinç, Bozsó & Melika (2014a).

08/01/2017