Arge berberidis Schrank, 1802

Hymenoptera, Argidae

op Berberis

on Berberis

gal: het wijfje zet de eieren met haar legboor af, in een halve cirkel van maximaal zes eieren, aan de onderzijde van het blad. Op de ovipositieplekken ontstaan kleine littekens.

gall: the female deposites her eggs with an ovipositor in semicircle of up to sex eggs at the underside of a leaf. This results in small oviposition scars.

waardplanten: Berberidaceae, monofaag

hostplants: Berberidaceae, monophagous

Berberis thunbergii, vulgaris.

Ook op soorten van het geslacht Mahonia, dat thans in Berberis is opgenomen.

Also on species of the genus Mahonia, that presently forms a section within Berberis.

literatuur:

references:

Buhr (1964a), Haris (2009a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a).

29/06/2014