Arge ochropus (Gmelin, 1790)

Hymenoptera, Argidae

op Rosa

on Rosa

gal: eieren worden in een enkele lengterij afgezet op een jonge scheut. Naarmate deze ouder en dikker wordt ontstaat een elliptisch litteken.

gall: eggs are deposited in a single length row on a young shoot. As the shoot becomes older and thicker, an elliptic scar remains.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Rosa.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Haris (2009a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a).

18/07/2014