Arge pagana (Panzer, 1798)

Hymenoptera, Argidae

op Rosa

on Rosa

gal: eieren worden in twee lengterijen afgezet op een jonge scheut. Naarmate deze ouder en dikker wordt ontstaat een elliptisch litteken.

gall: eggs are deposited in two length rows on a young shoot. As the shoot becomes older and thicker, an elliptic scar remains.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Rosa.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Haris (2009a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a), Savina & Chevin (2012a).

09/03/2017