Aulacidea acroptilonica Tyurebaev, 1979

Hymenoptera, Cynipidae

op Rhaponticum

on Rhaponticum

gal: gladde spoelvormige houtige opzwellingen van de stengel, gewoonlijk 2.5 cm lang en 2 cm dik, met 1-30 galkamers. De larven overwinteren in de gal, verpoppen daar vervolgens.

gall: smooth fusiform lignified swellings of the stem, generally 2.5 cm long and 2 cm thick, with 1-30 gall chambers. The larvae hibernate in the gall, next pupate there.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Rhaponticum repens (= Acroptilon r.).

literatuur:

references:

Hellrigl & Bodur (2015a), Kemal & Ko├žak (2010a), Melika (2006a), Melika & Karimpour (2012a), Nieves-Aldrey (2004a).

14/01/2017