Aulacidea martae Nieves-Aldrey, 2004

Hymenoptera, Cynipidae

op Launaea

on Launaea

gal: elliptische, ca. 3 mm lange galkamertjes in de stengels die geen enkel teken van aantasting tonen; alleen de uitsluipgaatjes verraden de aanwezigheid van de gallen. Eén generatie.

gall: elliptic, c. 3 mm long gall chambers in stems that do not show any sign of infestation; only the exit holes betray the presence of the galls. Univoltine.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Launaea arborescens.

literatuur:

references:

Nieves-Aldrey (2004a).

19/11/2013