Aulacidea nibletti Quinlan & Askew, 1969

Hymenoptera, Cynipidae

op Hieracium

on Hieracium

gal: Galwesp-larven in misvormde hoofdjes. Waarschijnlijk leven ze elk apart in een vergald vruchtje, zoals de larven van sommige andere soorten van dit geslacht.

gall: Cynipid larvae in malformed flower heads. They probably live solitary in galled achenes, like in ofhter species of the genus.

waardplanten: Asteraceae, nauw monofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly monophagous

Hieracium lachenalii subsp. cruentifolium.

literatuur:

references:

Nieves-Aldrey (2004a), Redfern & Shirley (2011a).

04/02/2017