Aulacidea pilarae Nieves-Aldrey, 2012

Hymenoptera, Cynipidae

op Klasea

on Klasea

gal: De vruchtjes zijn veranderd in harde, ovale, eenkamerige galletjes, en gefuseerd tot massief geheel. Gedurende de winter blijft de gallmassa omsloten door het omwindsel.

gall: The achenes are transformed into tough, oval, unilocular galls, and fused into a solid mass, that remains enclosed by the involucrum during the winter.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae

Klasea nudicaulis.

opmerkingen: De gallen zijn niet te onderscheiden van die van Isocolus serratulae.

notes: The galls cannot be distinguished from those of Isocolus serratulae.

literatuur:

references:

Nieves-Aldrey (2012a).

31/10/2013