Aulacidea rubi Dyakonchuk, 2003

Hymenoptera, Cynipidae

op Rubus ?

on Rubus ?

gal: Niet te onderscheiden van de gal van Diastrophus rubi.

gall: Indistinguishable from the gall of Diastrophus rubi

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Rubus idaeus.

Zie opmerking hieronder

See note below

opmerkingen: De mogelijk bestaat dat in het laboratorium bij het uitkweken een verwisseling heeft plaatsgevonden met gallen van Diastrophus rubi.

notes: It is possible that in the laboratory a mistake has been made, and the galls have been swapped with those of Diastrophus rubi.

literatuur:

references:

Melika (2006a), Nieves-Aldrey (2004a).

08/12/2014