Aylax hypecoi Trotter, 1913

Hymenoptera, Cynipidae

op Hypecoum

on Hypecoum

gal: De vrucht van Hypecoum is een cylindrische doosvrucht die in eenzadige delen uiteenvalt.Eén tot vijf van de deelvruchten kunnen tot een kleine eenkamerige gal zijn vervormd, terwijl de overige segmenten zich tot veel grotere, normale deelvruchten ontwikkelen. Galletjes waaruit zich een mannelijke wesp ontwikkelt zijn duidelijk kleiner dan vrouwelijke gallen.

gall: The fruit of Hypecoum consist of a cylindrical pod, that falls apart in one-seeded partial fruits. One to five of these partial fruits can be transformed into a small, unilocular gall, while the other partial segments develop into much larger normal partial fruits. Galls in which a male wasp develops are clearly smaller than female galls.

waardplanten: Papaveraceae, monofaag

hostplants: Papaveraceae, monophagous

Hypecoum imberbe, littorale, pendulum, procumbens.

opmerkingen: Soort niet vermeld in de Fauna Europaea (2013); bekend uit Algerije, Griekenland, Bulgarije, Armenie en Turkmenistan.

notes: Species not mentioned in the Fauna Europaea (2013); known from Algeria, Greece, Bulgaria, Armenia, and Turkmenistan.

literatuur:

references:

Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Hellrigl & Bodur (2015a), Katılmış & Kıyak (2008a, 2011b), Kemal & Koçak (2010a). Melika (2006a), Melika & Karimpour (2012a), Nieves‐Aldrey & Melika (2005a), Stojaneva & Draganov (2008a).

15/01/2017