Blastophaga psenes (Linnaeus, 1758)

Hymenoptera, Agaonidae

op Ficus

on Ficus

Ficus carica, Frankrijk, dép. Lot, Faycelle © Sébastien Carbonelle: twee pas uitgekomen wijfjes op een vijg

Blastophaga psenes: female wasps on Ficus carica

Ficus carica, Frankrijk, dép. Lot, Faycelle © Sébastien Carbonelle: two newly emerged females on a a fig.

een wijfje, en een aantal vleugelloze mannejtes in een vijg

Blastophaga psenes: male and female wsps inside a fig

a female, and numerous flightless males in a fig.

gal: Een bevrucht wijfje, beladen met pollen, dringt een onrijpe vijg binnen via een nauwe opening aan de top. Ze zet eieren af in de vrouwelijke bloempjes in de vijg, die elk tot een glanzend bolletje vergallen; al rondkruipend binnen de vijg bestuift ze veel meer bloemen dan ze vergalt. Uit de gallen komen wijfjes en ongevleugelde mannetjes die na een jong wijfje bevrucht te hebben in de vijg achterblijven. De jonge wijfjes verlaten de vijg bedekt met pollen.

gall: A fertilised female, loaded with pollen, penetrates an unripe fig via a narrow opening at the top. She oviposits in the female florets within the fig, that develop into a small, globular shining gall; crawling around within the fig she fertilizes many more florets than are galled. From the galls emerge females and apterous males that, after having fertilised a female remain in the fig. The young females leave the fig covered by pollen.

waardplanten: Moraceae, nauw monofaag

hostplants: Moraceae, narrowly monophagous

Ficus carica.

synoniemen: Blastophaga grossorum Gravenhorst, 1827.

synonyms: Blastophaga grossorum Gravenhorst, 1827.

literatuur:

references:

Cogolludo (1921a), Kjellberg & Valdeyron (1984a), Mifsud, Falzon, Malumphy ao (2012a), Weiblen (2002a).

14/05/2017