Blastophaga psenes (Linnaeus, 1758)

Hymenoptera, Agaonidae

op Ficus

on Ficus

Ficus carica, Frankrijk, dép. Lot, Faycelle © Sébastien Carbonelle: twee pas uitgekomen wijfjes op een vijg

Blastophaga psenes: female wasps on Ficus carica

Ficus carica, Frankrijk, dép. Lot, Faycelle © Sébastien Carbonelle: two newly emerged females on a a fig.

een wijfje, en een aantal vleugelloze mannejtes in een vijg

Blastophaga psenes: male and female wsps inside a fig

a female, and numerous flightless males in a fig.

gal: binnen de vijg (het syconium) zijn de vrouwelijke bloempjes vergald tot een glanzend bolletje.

gall: inside the fig (the syconium) female flowers are galled, forming a shining globule.

waardplanten: Moraceae, nauw monofaag

hostplants: Moraceae, narrowly monophagous

Ficus carica.

synoniemen: Blastophaga grossorum Gravenhorst, 1827.

synonyms: Blastophaga grossorum Gravenhorst, 1827.

literatuur:

references:

Cogolludo (1921a), Kjellberg & Valdeyron (1984a), Weiblen (2002a).

27/04/2016