Callirhytis erythrocephala (Giraud, 1859)

Hymenoptera, Cynipidae

op Quercus, agame generatie

on Quercus, agamous generation

Quercus cerris, Denemarken © Simon Haarder: de eikel is niet merkbaar veranderd ...

Callirhytis erythrocephala on Quercus cerris

Quercus cerris, Denmark © Simon Haarder: the acorn is not notably modified ...

... maar bevat een aantal jonge galkamers

Callirhytis erythrocephala on Quercus cerris

... but contains several young gall chambers

gal: Het inwendige van een eikel is hard geworden en geheel of gedeeltelijk omgevormd in een een aantal galkamers; uitwendig is er aan de eikel vrijwel niets te zien. De ontwikkeling van de wespen in de gal duurt tenminste jaar.

gall: The interior of an acorn has become hard and is partly or entirely transformed into a mass of gall chambers; exteriorly the acorns hardly show any change. The development of the wasps in the gall takes at least two years.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Querus cerris.


op Quercus, sexuele generatie

on Quercus, sexual generation

gal: Galkamertjes onder schors van onveranderde eenjarige twijgen; alleen de latere aanwezigheid van uitvlieg-gaatjes verraadt hun aanwezigheid. Zie Callirhytis spec.

gall: Gall chambers under the bark on unchanged one-year twigs; only the eventual appearance of exit holes betrays their presence. See Callirhytis spec.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus robur.

synoniemen: Callirhytis hartigi Förster, 1869; C. erythrostoma Dettmer (1933) Een derde soort, C. erythrosoma Dettmer (1933) wordt gewoonlijk eveneens beschouwd als een synoniem van erythrocephala, maar dit wordt door Pujade-Villar ea (2005a) betwijfeld.

synonyms: Callirhytis hartigi Förster, 1869; C. erythrostoma Dettmer (1933) A third species, viz. C. erythrosoma Dettmer (1933) also generally is taken as a synonym of erythrocephala, but this is doubted by Pujade-Villar ao (2005a).

literatuur:

references:

Bellmann (2012a) Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Groom (2011a), Melika (2006a), Nieves-Aldrey (1992a), Pujade-Villar, Barbotin, Folliot & Melika (2005a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Williams (2010a).

28/04/2016