Cladardis elongatula (Klug, 1817)

Hymenoptera, Tenthredinidae

op Rosa

on Rosa

gal: 2-3 mm groot, geelbruin ovipositie-litteken, gewoonlijk in een bladsteel. De larve die eruit komt dringt de scheut binnen en maakt een 10-12 cm lange gang in de richting van het groeipunt. Frass wordt uit de gang verwijderd. De volgroeide larve verlaat de gang via de oorspronkelijke ingang.

gall: 2-3 mm large, yellowish-brown oviposition scar, generally in a petiole. The emerging larva enters the shoort and makes a tunnel of 10-12 cm in upwards direction. Frass is ejected from the gallery. The full-grown larva leaves the gallery through the original entrance.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Rosa canina.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2006a), Tomasi (2014a).

14/06/2015