Cladius grandis (Serville, 1823)

Hymenoptera, Tenthredinidae

op Populus, Salix

on Populus, Salix

gal: ovipositie-littekens op de bladsteel, veelal in twee rijen. De latere larven, bastaardupsen, vreten gewoonlijk is een groep, zij aan zij.

gall: ovipisition scars on the petiole, generally in two rows. The later larvae, sawfly caterpillars, generally eat as a group, shoulder to shoulder.

waardplanten: Salicaceae, oligofaag

hostplants: Salicaceae, oligophagous

Populus alba, balsamifera, x canadensis, nigra, tremula; Salix caprea.

synoniemen: Trichiocampus viminalis (Fallén, 1808).

synonyms: Trichiocampus viminalis (Fallén, 1808).

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Chevin (1987a).

08/06/2014