Empria testaceipes (Konow, 1869)

Hymenoptera, Tenthredinidae

op Sanguisorba

on Sanguisorba

gal: et wijfje veroorzaakt in het blad een reeks van maximaal ca 5 ovipositie-littekens, die zich aan de ontwikkelen tot evenveel, vooral aan de bovenzijde uitpuilende bultige, eenkamerige gallen. Gedurende de eerste twee larvale stadia leeft de larve in deze gal en voedt zich met de inhoud; later leeft de larve vrij op het blad.

gall: the female causes in the leaf a series of up to ± 5 oviposition scars, that develop into a row of irregular unilocular galls that mainly protrude at the upperside of the leaf. During the first two larval instars the larvae develop within the galls, feeding on the interior; at later stages they live freely on the plant..

waardplanten: Rosaceae, monofaag?

hostplants: Rosaceae, monophagous?

Sanguisorba officinalis.

Opkweken gelukte ook op Potentilla reptans; het is daarom mogelijk dat Sanguisorba ook in de natuur niet de enige waardplant is.

Breeding was also succesful on Potentilla reptans; it therefore cannot be excluded that also in nature Sanguisorba is not the only host plant.

literatuur:

references:

Liston, Nyman & Kehl (2007a).

29/06/2014