Eupontania acutifoliae baltica Vikberg & Zinovjev 2006

Hymenoptera, Tenthredinidae

op Salix

on Salix

gal: ca 1 cm grote, vrijwel kogelronde gallen die aan één punt vastgehecht zijn aan de onderzijde van het blad; de gallen zijn glad, geelgroen met veel roodachtige strepen.

gall: about 1 cm large, ± globular galls that are attached at one point to the underside of a leaf; the galls are smooth, yellowish green with plenty of reddish stripes.

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix daphnoides subsp. acutifolia.

literatuur:

references:

Vikberg & Zinovjev (2006a).

05/10/2014