Eupontania collactanea rosmarinifoliae Vikberg & Zinovjev, 2006

Hymenoptera, Tenthredinidae

op Salix

on Salix

gal: niet beschreven, vermoedelijk identiek aan de gal van de typische ondersoort.

gall: not descibed, probably indentical with the gall of the typical subspecies.

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix repens & subsp. rosmarinifolia.

literatuur:

references:

Vikberg & Zinovjev (2006a).

05/10/2014