Eupontania maculosa (Kopelke, 1989)

Hyemnoptera, Tenthredinidae

op Salix

on Salix

gal: grote, elliptische, dunwandige, aan beide zijden van het blad in gelijke mate uitpuilende gal. De bovenzijde is geheel glad, vaak glimmend. Gallen in de zon zijn vaak donkerrood.

gall: large, elliptic, thin-walled gall that protrudes equally at either side of the leaf. The upperside is completely smooth, often shining. Galls in the sun often are deep red.

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix helvetica.

synoniemen: Pontania maculosa.

synonyms: Pontania maculosa.

literatuur:

references:

Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Kopelke (1999a), Vikberg (2003a).

08/10/2014