Eupontania pedunculi (Hartig, 1837)

Hymenoptera, Tenthredinidae

op Salix

on Salix

Salix aurita, Zeewolde, Harderbos: bovenzijde; © Arnold Grosscurt

Pontania pedunculi: gall on Salix aurita

Salix aurita, Zeewolde, Harderbos: upperside; © Arnold Grosscurt

zelfde gal, onderzijde

Pontania pedunculi: gall on Salix aurita

same gall, underside

gal: Bolvormige gal, aan één punt vastgehect aan de onderzijde van de bladschijf.

gall: Globular gall, attached at one point to the underside of the leaf blade.

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix aurita, caprea, starkeana & subsp. cinerascens.

Niet op S. cinerea!

Not on S. cinerea!

synoniemen: Pontania pedunculi; P. bella (Zaddach, 1876); P. gallarum auct.

synonyms: Pontania pedunculi; P. bella (Zaddach, 1876); P. gallarum auct.

literatuur

references

Altenhofer, Hellrigl & Mörl (2001a), Béguinot (2006a,c, 2007b), Bellmann (2012a), Beneš (2015a), Buhr (1965a), Chinery (2011a), Cogolludo (1921a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Dietrich (2016a), Ecott (2012a), Flügel (2016a), Koops (2013a), Kopelke (1999a), Lambinon, Schneider & Chevin (2003a), Lehmann & Hannover (2016a), Liston (2006a), Liston & Späth (2005a), Máca (2012a), Mol (2012a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a), Redfern (2009a), Redfern & Shirley (2011a), Roller, Beneš, Blank ao (2006a), Roskam (2009a), Tomasi (2014a), Vikberg & Zinovjev (2006a).

12/03/2017