Euura lapponica Kopelke, 1996

Hymenoptera, Tenthredinidae

op Salix

on Salix

gal: goed herkenbare, spoelvormige zwellingen en vervormingen van jonge takken

gall: conspicuous, fusiform swellings and malformations of young branches.

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix lapponum.

literatuur:

references:

BeneŇ° (2014a), Kopelke (1999a, 2006a).

18/07/2014