Euura myrtilloides Kopelke, 1996

Hymenoptera, Tenthredinidae

op Salix

on Salix

gal: goed herkenbare, langerekte, eenzijdige zwellingen van jonge takken. Gal vaak laag in de plant, verborgen door lage kruidenvegetatie.

gall: conspicuous, elongated, unilateral swellings of young branches. Gall often low in the plant, hidden by low herb vegetation.

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix myrtilloides.

literatuur:

references:

Kopelke (1999a, 2006a).

09/07/2014