Euura nigritarsis Cameron, 1885

Hymenoptera, Tenthredinidae

op Salix

on Salix

Salix caprea © Roelof Jan Koop

Euura nigritarsis: gall on Salix caprea

Salix caprea © Roelof Jan Koop

gal: de katjes-knoppen zijn verdikt en ongewoon stevig. De legboor van de wesp is voor de ei-afzetting door de basis van de bladsteel heen gegaan, wat vaak een duidelijk litteken achterlaat. Bbinnenin een enkele bastaardrups. Vaak zijn verscheidene knoppen van dezelfde scheut vergald.

gall: the catkin-buds are swollen and unusually firm. For the oviposition the wasp's ovipositor has pierced through the base of petiole, often leaving a clear scar. Inside a single sawfly caterpillar. Often several buds of the same shoot are galled.

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix caprea.

literatuur:

references:

Beneš (2014a), Kopelke (1999a, 2001a), Liston (2006a), Mol (2013a).

12/03/2017