Euura testaceipes (Brischke, 1883)

Hymenoptera, Tenthredinidae

op Salix

on Salix

Salix alba, Cadzand; © Arnold Grosscurt

Euura testaceipes gall

Salix alba, Cadzand; © Arnold Grosscurt

zelfde gal, aangesneden

Euura testaceipes gall sectioned

same gall, sectioned

waardplanten: Salicceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix alba, fragilis.

Mol noemt daarnaast S. triandra.

Mol additionally mentions S. triandra.

literatuur

references

Altenhofer, Hellrigl & Mörl (2001a), Béguinot (2002d,f,h, 2012a), Buhr (1965a), Kopelke (1999a), Kopelke & Amendt (2002a), Lambinon Schneider & Feitz (2012a), Lehmann & Flügel (2012a), Liston, Taeger & Blank (2006a), Mol (2013a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2006a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Tomasi (2014a), Zinovjev & Vikberg (1998a).

30/08/2016