Iraella hispanica Nieves-Aldrey, 2005

Hymenoptera, Cynipidae

op Papaver

on Papaver

gal: de bloemknoppen is veranderd in een 2.5 cm grote dichte bladprop in het centrum waarvan zich een onregelmatige holte bevindt met twee tot zes larvekamers. Eén generatie, verpopping en overwintering in de verdroogde gal.

gall: The flower bud is transformed into a 2.5 cm large dense leafy bunch, enclosing an irregular cavity with two to six larval chambers. Univoltine, hibernation and pupation in the dried gall.

waardplanten: Papaveraceae, monofaag

hostplants: Papaveraceae, monophagous

Papaver dubium, rhoeas.

opmerkingen: Omdat de gal opvallend is, maar desondanks pas in 2005 werd waargenomen, is het verspreidingsgebied waarschijnlijk beperkt tot noord-oost Spanje.

notes: Because the gall is quite conspicuous, but nevertheless was only found as late as in 2005, its distribution probably is limited to NE Spain.

literatuur:

references:

Nieves-Aldrey (2005a), Pujade-Villar & Schiopu (2015a).

15/01/2017