Isocolus fitchi (Kieffer, 1898)

Hymenoptera, Cynipidae

op Centaurea

on Centaurea

gal: Min of meer ronde, eenkamerige, harde of vlezige opzwelling van 4-8 mm in het onderste deel van de stengel, of de bladsteel of hoofdnerf van een grondblad. Niet zelden verscheidene gallen bijeen, en dan soms min of meer versmolten. Eén generatie, verpopping en overwintering in de gal.

gall: Rotund, unilocular, hard or fleshy swelling of 4-8 mm in the lower part of the stem, or the petiole or midrib of a ground leaf. Not infrequently several galles together, and then sometimes partially fused. Univoltine, pupation and hibernation in the gall.

waardplanten: Asteraceae, nauw monofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly monophagous

Centaurea scabiosa.

opmerkingen: Volgens Buhr treden de gallen alleen op in de stengels.

notes: According to Buhr the galls only occur in the stems.

literatuur:

references:

Buhr (1964a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Melika (2006a), Nieves-Aldrey (2001), Redfern & Shirley (2011a), Tomasi (2014a).

14/06/2015