Leptocybe invasa Fisher & La Salle, 2004

Hymenoptera, Eulophidae

op Eucalyptus

on Eucalyptus

Eucalyptus spec., Spanje, Caceres, los Milanos © Sébastien Carbonelle

Leptocybe invasa: galls on Eucalyptus spec.

Eucalyptus spec., Spain, Caceres, los Milanos © Sébastien Carbonelle

ook het blad vergalt

Leptocybe invasa: galls on Eucalyptus spec.

the galling extends into the leaf

Eucalyptus camaldulensis, Frankrijk, dépt. Var, Le Pradet, lieu-dit Lou Pigno © Stéphane Claerbout: vergalde bladsteel

Leptocybe invasa: gall on Eucalyptus camaldulensis

Eucalyptus camaldulensis, France, dépt. Var, Le Pradet, lieu-dit Lou Pigno © Stéphane Claerbout: galled petiole

vergalde hoofdnerf

Leptocybe invasa: gall on Eucalyptus camaldulensis

galled midrib

aangesneden gal met twee galkamers

Leptocybe invasa: gall on Eucalyptus camaldulensis

opened gall with two gall chambers

gallen, aangetast door een schimmel, en in gezelschap van enkele galletjes van Ophelimus maskelli

Leptocybe invasa: gall on Eucalyptus camaldulensis

galls, attacked by a fungus, and accompanied by some small galls of Ophelimus maskelli

gal: ronde of worstvormige opzwelling van de onderzijde van de hoofdnerf, ook wel de bladsteel of dunne delen van een jonge scheut. Vaak zijn de gallen roodgekleurd. Een gal meet 2 mm, maar er kunnen tot 50 op een blad voorkomen. Verpopping in de gal.

gall: roundish or saucage-shaped swellings of te underside of the midrib, also the petiole or thinner parts of a young shoot. The galled often are red in colour. A gall measures 2 mm, but a single leaf can bear 50 galls. Pupation in the gall.

waardplanten: Myrtaceae, monofaag

hostplants: Myrtaceae, monophagous

Eucalyptus camaldulensis.

opmerkingen: Soort uit Australië, die nu verspreid is over alle gebieden waar Eucalyptus is aangeplant.

notes: Species from Australia, now established in all regions where Eucalyptus are planted.

literatuur:

references:

Dhahri, Ben Jamaa & Lo Verde (2010a), Mendel, Protasov, Fisher & La Salle (2004a), Mifsud (2012a).

09/09/2015