Neaylax versicolor (Nieves-Aldrey, 1985)

Hymenoptera, Cynipidae

op Fumaria

on Fumaria

gal: larve solitair in een nauwelijks vergrote, en ook overigens uitwendig onveranderde vrucht; overwintering als larve in de (meestal) afgevallen gal.

gall: larva solitary in a hardly enlarged, and otherwise externally unmodified fruit; hibernation as larva in the (usually fallen) gall.

waardplanten: Papaveraceae, monofaag

hostplants: Papaveraceae

Fumaria.

literatuur:

references:

Nieves-Aldrey (2001a, 2002a, 2003b), Nieves-Aldrey, Gómez, Hernández Nieves & Lobo (2006a).

06/08/2015