Neuroterus albipes reflexus Kieffer, 1901

Hymenoptera, Cynipidae

op Quercus

on Quercus

gal: als de agame schotel-gal van albipes, maar de contour is drie- of vierlobbig; tevens is de rand sterker naar binnen omgeslagen.

gall: like the agamous spangle gall of albipes, but the outline is three- or four-lobed; at the same time the margin is more strongly rolled inwards.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus.

synoniemen: Neuroterus laeviusculus reflexus.

synonyms: Neuroterus laeviusculus reflexus.

opmerkingen: Melika, Csóka & Pujade-Villar (2000a) sluiten niet uit dat het een aparte soort is, en de Fauna Europaea (2014) beschouwt reflexus als een geldige ondersoort, maar veel andere auteurs lijken hun mening te geven door de vorm ongenoemd te laten.

notes: Melika, Csóka & Pujade-Villar (2000a) do not exclude the possibility of a distinct species, and the Fauna Europaea (2014) considers reflexus a valid subspecies, but most authors seemingly give their opinion by not mentioning the form.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Melika, Csóka & Pujade-Villar (2000a), Vilarrubia Garet (1956a).

22/09/2014