Neuroterus politus Hartig, 1840

Hymenoptera, Cynipidae

op Quercus; agame generatie

on Quercus; agamous generation

Quercus robur, België, prov. Antwerpen, Mol © Carina Van Steenwinkel

Neuroterus politus agamous generation gall

Quercus robur, Belgium, prov. Antwerp, Mol © Carina Van Steenwinkel

beginnende gal

Neuroterus politus agamous generation gall

beginning gall

rijpe gal; de resten van de helmhokjes zijn nog duidelijk zichtbaar

Neuroterus politus agamous generation gall

ripe gall; the remnant of the loculi still clearly recognisable

een week later

Neuroterus politus agamous generation gall

one week later

Quercus robur, België, prov. Antwerpen, Keyfheide-Meerhout © Carina Van Steenwinkel: de gallen kunnen heel talrijk zijn

Neuroterus politus agamous generation gall

Quercus robur, Belgium, prov. Antwerp, Keyfheide-Meerhout © Carina Van Steenwinkel: the galls may be quite numerous

Quercus robur, Spanje, A Coruña, Cesuras © Jordi Montobbio

Quercus robur, Spain, A Coruña, Cesuras © Jordi Montobbio

een ander exemplaar

Neuroterus politus: agamous anther gall on Quercus robur

another specimen

De agame generatie maakt een eenkamerig galletje van nauwelijks een milimeter groot in het connectivum (het weefsel tussen de twee paar helmhokjes) van een meeldraad. De helmhokjes zijn aanvankelijk nog duidelijk te zien.

The agamous generation makes a tiny unilocular gall, hardly over one milimeter, in the connective of a stamen. Initially the anthers remain well distinguishable.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus faginea, petraea & subsp. iberica, pubescens, pyrenaica, robur.

Voorkeur voor Q. pubesccens.

Preference for Q. pubesccens.


op Quercus; sexuele generatie

on Quercus; sexual generation

Quercus robur België, prov. Namen, Étang de Virelles © Stéphane Claerebout

Neuroterus politus: gall on Quercus robur

Quercus robur Belgium, prov. Namur, Étang de Virelles © Stéphane Claerebout

Quercus robur, Spanje, A Coruña, Cesuras © Jordi Montobbio

Neuroterus politus: bud gall on Quercus robur

Quercus robur, Spain, A Coruña, Cesuras © Jordi Montobbio

geopende gal met pop

Neuroterus politus: bud gall on Quercus robur

opened gall with pupa

Quercus robur, Spanje, A Coruña, O Pino © Jordi Montobbio: uitgevolgen gal

Neuroterus politus: bud gall on Quercus robur

Quercus robur, Spain, A Coruña, O Pino © Jordi Montobbio: vacated gall

Quercus robur, Schiedam, Pr. Beatrixpark; © Ben van As

Neuroterus politus fm

Quercus robur, Schiedam, Pr. Beatrixpark; © Ben van As

geopende gal

Neuroterus politus fm

opened gal

gal: De ontwikkeling begint in het vroege voorjaar, en verloopt zo snel dat de gal soms al verlaten is voordat het blad is ontvouwd. Een essentieel kenmerk van de gal is dat de knopschubben betrokken zijn in de vergalling; vaak blijft alleen hun uiterste top nog bruin en vliezig.

gall: The development starts in early spring and is so fast that sometimes galls are already vacated before the foliage is unfolded. An essential character of the gall is that the bud scales participate in the formation of the gall; often only their very tip remains brown and membranaceous.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus petraea, pubescens, robur.

synoniemen Neuroterus aprilinus Giraud, 1859; N. petioliventris (Hartig, 1840).

synonyms Neuroterus aprilinus Giraud, 1859; N. petioliventris (Hartig, 1840).

literatuur

references

Béguinot (2000b, 2002a, 2003b, 2007b), Bellmann (2012a), Buhr (1965a), Chinery (2011a), Dauphin & Aniotsbehere (1997), Ecott (2012a), Hellrigl (2009a, 2010a), Hellrigl & Bodur (2015a), Katılmış & Kıyak (2008a), Koops (2013a), Kwast (2012a, 2014a), Melika (2006a), Melika, Csóka & Pujade-Villar (2000a), Nieves-Aldrey (2001a), Nieves-Aldrey, Gómez, Hernández Nieves & Lobo (2006a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Vilarrubia Garet (1956a), Williams (2010a).

15/01/2017