Ophelimus maskelli (Ashmead, 1900)

Hymenoptera, Eulophidae

op Eucalyptus

on Eucalyptus

Eucalyptus camaldulensis, Frankrijk, dépt. Var, Le Pradet, lieu-dit Lou Pigno © Stéphane Claerbout

Ophelimus maskelli: galls on Eucalyptus camaldulensis

Eucalyptus camaldulensis, Frankrijk, dépt. Var, Le Pradet, lieu-dit Lou Pigno © Stéphane Claerbout

onderzijde

Ophelimus maskelli: galls on Eucalyptus camaldulensis

underside

detail

Ophelimus maskelli: galls on Eucalyptus camaldulensis

detail

gal: talrijke, ca een mm grote, bleekgroene tot rode wratjes, tot 100 op een blad. Na het verlaten van de gal door het wespje blijft een duidelijke opening in de top over.

gall: numerous, ± 1 mm large, pale green to reddish pustules, up to 100 on leaf. After the wasp has vacated the gall, a conspicuous opening remains in the top.

waardplanten: Myrtaceae, monofaag

hostplants: Myrtaceae, monophagous

Eucalyptus camaldulensis, globulus.

E. camaldulensis, die voornamelijk in parken e.d. wordt aangeplant is aanzienlijk gevoeliger dan E globulus die vooral als bosboom voorkomt.

E. camaldulensis, that is planted mainly in recreational areas, is much more sensitive than E globulus, essentially a forest tree.

synoniemen: In de eerste publicaties over het voorkomen van deze soort in Europa werd hij ten onrechte aangezien voor E. eucalypti (Gahan, 1922), en onder deze naam staat hij ook vermeld in de Fauna Europaea (2014).

synonyms: In the first publications about the occurrence of this species in Europe it was incorrectly identified as E. eucalypti (Gahan, 1922), and under that name it is listed in the Fauna Europaea (2014).

literatuur:

references:

Branco, Boavida, Durand, Franco & Mendel (2009a), Dhahri, Ben Jamaa & Lo Verde (2010a), Mifsud (2012a), Protasov, La Salle, Blumberg, Brand, Saphir, Assael, Fisher & Mendel (2007a).

09/09/2015