Panteliella bicolor (Ionescu & Roman, 1960)

Hymenoptera, Cynipidae

op Phlomis

on Phlomis

gal: gal in niet of nauwelijk veranderde stengel.

gall: gall in not, or hardly, modified stem..

waardplanten: Lamiaceae, monofaag

hostplants: Lamiaceae, monophagous

Phlomis tuberosa.

synoniemen: Endocaulonia bicolor.

synonyms: Endocaulonia bicolor.

literatuur:

references:

Buhr (1965a).

01/06/2014