Periclista lineolata (Klug, 1816)

Hymenoptera, Tenthredinidae

op Quercus

on Quercus

gal: ovipositie-litteken in de hoofdnerf van een nog heel jong blad; het hoger gelegen deel van het blad verwelkt. Larve onmiskenbaar: een bleekgroene bastaardrups met vijf lengterijen lange, zware, rechtopstaande, zwarte, aan de top gespleten borstels.

gall: oviposition scar in the midrib of a still quite young leaf; the higher part of the leaf withers. Larva unmistakable: a pale green sawfly caterpillar with five length rows of long, strong erect, black, apically split spines.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus petraea, robur.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a).

29/06/2014