Phanacis zwoelferi Nieves-Audrey, 1995

Hymenoptera, Cynipidae

op Silybum

on Silybum

gal: Larvekamers in aantal onder de stengelschors. Ze zijn langgerekt-elliptisch, evenwijdig aan de stengel, en niet met spinsel bekleed. Bij aanraking reageert de larve slechts zwak (cf Aulacidea freesei).

gall: Larval chambers in numbers below the bak of the stems. They are elongate-elliptic, parallel to the stem, and not lined with silk. Upon toch the larvae react only weakly (cf Aulacidea freesei).

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Silybum marianum.

literatuur:

references:

Nieves-Aldrey (1995a), Nieves-Aldrey (2008a), Nieves-Aldrey, Gómez & Hernández Nieves (2004a), Nieves-Aldrey, Gómez, Hernández Nieves & Lobo (2006a).

09/08/2015