Phyllocolpa acutiserra (Lindquist, 1948)

Hymenoptera, Tenthredinidae

op Salix

on Salix

gal: bladrand, gewoonlijk aan beide zijden, neerwaarts ingerold; tevens is het blad in de lengterichting getordeerd.

gall: leaf margin, generally at both sides, rolled downwards; at the same time the leaf is twisted lengthwise.

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix lapponum.

synoniemen: Pontania acutiserra.

synonyms: Pontania acutiserra.

literatuur

references

Kopelke (1999a, 2007a,c), Vikberg (1970a), Zinovjev & Vikberg (1998a).

30/08/2016