Phyllocolpa anglica (Cameron, 1877)

Hymenoptera, Tenthredinidae

op Salix

on Salix

Salix viminalis, Noord-Brabant, Oeffelt © Tineke Cramer; uit Mol (2013a)

Phyllocolpa anglica: gall on Salix viminalis

Salix viminalis, Noord-Brabant, Oeffelt © Tineke Cramer; from Mol (2013a)

ook tweezijdige gallen komen voor

Phyllocolpa anglica: gall on Salix viminalis

also two-sided galls do occur

pigmentering van de larve; uit Mol (2013a)

Phyllocolpa anglica: detail of larva

markings of the larva; ; from Mol (2013a)

gal: Larve in een buisvormig naar beneden omgerolde bladrand. De larven dragen aan het laatste achterlijfssegment een tweetal korte hoorntjes, pseudocerci; bovendien hebben de laatste twee segmenten dorsaal een zwarte vlektekening. Zonder larven zijn de gallen niet met zekerheid te determineren.

gall: Larvae in a tubular, downwards rolled, leaf margin. The larvae bear on the terminal segment a pair of short horns, the pseudocerci; morever, the terminal and subterminal segment have dorsally some black spots. Without larvae the galls cannot reliably be identified.

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix viminalis.

Volgens Beneš (2015a) ook S. gmelinii, schwerinii.

According to Beneš (2015a) also S. gmelinii, schwerinii.

literatuur:

references:

Beneš (2015a), Kopelke (1999a), Mol (2013a).

07/09/2015