Phyllocolpa carinifrons (Benson, 1940)

Hymenoptera, Tenthredinidae

op Salix

on Salix

Salix pentandra, UK, Orkney @ Derek Mayes

Phyllocolpa carinifrons: galls on Salix pentandra

Salix pentandra, UK, Orkney @ Derek Mayes

véél gallen!

Phyllocolpa carinifrons: galls on Salix pentandra

many galls!

vraatsporen

Phyllocolpa carinifrons: feeding traces on Salix pentandra

feeding traces

larve, dorsaal

Phyllocolpa carinifrons: larva

larva, dorsal

jongere larve, lateraal, om de gevlekte poten te tonen

Phyllocolpa carinifrons: larva

younger larva, lateral, to show the mottled feet

gal: bladrand, gewoonlijk aan één zijde, scherp neerwaarts gevouwen, zodat er tussen de onderzijden slechts een smalle ruimte ontstaat. Het blad in de lengterichting niet getordeerd. Larve: laatste twee segmenten dorsaal met een zwarte tekening, kop bijna zwart, borstpoten zwart gevlekt.

gall: leaf margin, generally at one side only, sharply folded downwards, leaving only a narow space between the undersides. The leaf is not twisted lengthwise. Larva: last two segments dorsally with black markings, head almost black, thoracic legs marked with black.

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix pentandra.

synoniemen: Phyllocolpa, Pontania, excavata auctorum.

synonyms: Phyllocolpa, Pontania, excavata auctorum.

opmerkingen: Op de bovenste twee foto's is te zien dat dat gallen ter plaatse zeer talrijk waren. Derek Mayes vertelde me dat dit in ieder geval de laatste vier jaren het geval was. Misschien verklaart dit waarom er, ander dan in de literatuur wordt vermeld, gewoonlijk aan weerszijden van het blad zich een gal bevindt. Zoals de onderste van de twee foto's laat zien kan de gal zich voordoen als een scherpe vouw, maar ook als een ingerolde bladrand.

notes: On the top two picture it appears that locally the galls were very numerous. Derek Mayes told me that this was the case at least during the last four years. This perhaps explains why, contrary to what is stated in the literature, both sides of the leaf commonly are galled. As the lower of the two pictures demonstrates, the gall may appear as a sharp fold, but also as an inrolled leaf margin.

literatuur:

references:

Beneš (2015a), Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Kopelke (1999a, 2007a,c), Liston (2006a), Liston, Taeger & Blank (2006a), Liston ao (2012a), Mol (2013), Nyman, Zinovjev, Vikberg & Farrell (2006a), Redfern & Shirley (2011a), Roller, Beneš, Blank ao (2006a), Roskam (2009a), Vikberg (1970a).

12/03/2017