Phyllocolpa erythropyga (Förster, 1854)

Hymenoptera, Tenthredinidae

op Salix

on Salix

Salix aurita, Middelrode, Engelenstede; © Ad Mol

Phyllocolpa erythropyga: galls on Salix aurita

Salix aurita, Middelrode, Engelenstede; © Ad Mol

larve

Phyllocolpa erythropyga: larva

larva

gal: bladrand, gewoonlijk aan één zijde, los neerwaarts gevouwen, zodat er een beetje ruimte blijft tussen de onderzijden. Het blad in de lengterichting niet getordeerd.

gall: leaf margin, generally at one side only, gently folded downwards, creating some space between the undersides. The leaf is not twisted lengthwise.

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix aurita.

literatuur

references

Beneš (2015a), Kopelke (2007a,c), Liston ao (2012a), Mol (2013a), Roskam (2009a).

07/09/2015