Phyllocolpa ischnocera (Thomson, 1862)

Hymenoptera, Tenthredinidae

op Salix

on Salix

gal: bladrand, gewoonlijk aan één zijde, los neerwaarts gevouwen, zodat er een beetje ruimte blijft tussen de onderzijden. Het blad in de lengterichting niet getordeerd.

gall: leaf margin, generally at one side only, gently folded, creating some space between the undersides. The leaf is not twisted lengthwise.

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix mielichhoferi, myrsinifolia.

literatuur

references

Kopelke (2007a,c), Liston ao (2012a).

12/07/2014