Phyllocolpa kopelkei (Lacourt, 1996)

Hymenoptera, Tenthredinidae

op Salix

on Salix

gal: De bladrand is naar onderen omgeslagen. Het blad in de lengterichting niet getordeerd.

gall: The leaf margin is folded downwards. The leaf is not twisted lengthwise.

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix ? reticulata, ? retusa.

opmerkingen: De biologie van deze soort is slechtbekend. Waarschijnlijk leeft de soort op slechts één van de twee genoemde waardplanten. De beschrijving van de gal is geextrapoleerd op grond van verwante soorten.

notes: The biology of the species is bladly known. Probably the species lives on but one of the two species mentioned. The description of the gall is an extrapolation based on what is known of related species.

literatuur

references

Kopelke (1999a, 2007a,c)).

09/07/2014