Phyllocolpa piliserra (Thomson, 1862)

Hymenoptera, Tenthredinidae

op Salix

on Salix

Salix viminalis, België, prov. Namen, Jambes, Ruisseau d’Orjo; © Jean-Yves Baugnée, det. Jean-Luc Bouvé

Phyllocolpa piliserra gall

Salix viminalis, Belgium, prov. Namur, Jambes, Ruisseau d’Orjo; © Jean-Yves Baugnée, det. Jean-Luc Bouvé

larven

Phyllocolpa piliserra larvae

larvae

gal: 3-5 larven in een naar beneden omgerolde bladrand. Gewoonlijk zijn beide bladranden ingerold. De larve heeft geen zwarte pigmentering op de laatste achterlijfssegmenten, en heeft daar ook geen pseudocerci (een paar korte hoorntjes op het laatste segment).

gall: 3-5 larvae in a downwards rolled leaf margin; generally both margins are rolled. The larva lacks a black pigmentation on the last abdominal segments, and also lacks pseudocerci (a pair of short horns on the terminal segment).

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix viminalis.

synoniemen: Pontania piliserra.

synonyms: Pontania piliserra.

literatuur

references

Beneš (2015a), Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Kopelke (2007c), Mol (2013a), Tomasi (2014a), Zinovjev & Vikberg (1998a).

30/08/2016