Phyllocolpa plicaglauca Kopelke, 2007

Hymenoptera, Tenthredinidae

op Salix

on Salix

gal: bladrand, gewoonlijk aan één zijde, scherp neerwaarts gevouwen, zodat er tussen de onderzijden nauwelijks ruimte ontstaat. Het blad in de lengterichting niet getordeerd.

gall: leaf margin, generally at one side only, sharply folded downwards, leaving only a narrow space between the undersides. The leaf is not twisted lengthwise.

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix glauca, glaucosericea.

literatuur

references

Kopelke (2007a,c).

09/07/2014