Phyllocolpa prussica (Zaddach, 1883)

Hymenoptera, Tenthredinidae

op Salix

on Salix

Salix cinerea, Reusel

Phyllocolpa prussica galls

Salix cinerea, Reusel

larve

Phyllocolpa prussica larva

larva

detail

Phyllocolpa prussica larva

detail

gal: bladrand, gewoonlijk aan één zijde, los naar beneden gevouwen, zodat er een royale ruimte blijft tussen de onderzijden. Het blad in de lengterichting niet getordeerd.

gall: leaf margin, generally at one side only, gently folded downwards, creating amply space between the undersides. The leaf is not twisted lengthwise.

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix cinerea.

literatuur

references

Beneš (2015a), Kopelke (2007a, c), Liston ao (2012a), Mol (2013a), Roskam (2009a), Savina & Chevin (2012a).

07/09/2015