Phyllocolpa pschornwalcheri Kopelke, 2007

Hymenoptera, Tenthredinidae

op Salix

on Salix

gal: bladrand, gewoonlijk aan één zijde, los naar beneden gevouwen, zodat er een royale ruimte blijft tussen de onderzijden. Het blad in de lengterichting niet getordeerd.

gall: leaf margin, generally at one side only, gently folded downwards, creating amply space between the undersides. The leaf is not twisted lengthwise.

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix appendiculata.

literatuur

references

Kopelke (2007a, c).

09/07/2014