Phyllocolpa rolleri Liston, 2005

Hymenoptera, Tenthredinidae

op Salix

on Salix

gal: bladrand, gewoonlijk aan beide zijden, neerwaarts ingerold; tevens is het blad in de lengterichting getordeerd.

gall: leaf margin, generally at both sides, rolled downwards; at the same time the leaf is twisted lengthwise.

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix siliesiaca.

De waardplant werd aanvankelijk abusievelijk gedetermineerd als S. hastava (Beneš, 2015a).

The host plant was at first erroneously associated with S. hastata (Beneš, 2015a).

literatuur

references

Beneš (2015a), Kopelke (2007b,c), Roller, Beneš, Blank ao (2006a).

07/09/2015