Phyllocolpa scotaspis (Förster, 1854)

Hymenoptera, Tenthredinidae

op Salix

on Salix

Salix viminalis, Millingerwaard

Phyllocolpa scotaspis galls

Salix viminalis, Millingerwaard

detail

Phyllocolpa scotaspis gall

detail

gal: De solitaire larve leeft in een tot een nauwe buis omgevormde naar beneden ingerolde bladrand. De larve heeft op het laatste segment een paar korte bleke hoorntjes, de pseudocerci; het achterlijf heeft geen zwarte tekening. De gall kan alleen op basis van de larve worden onderscheiden van die van Ph. anglica of piliserra; de determinatie van de foto's hierboven is dan ook onzeker!

gall: The solitary larva lives in the downwards rolled leaf margin, that has become a narrow tube. The larva bears on its terminal segment a pair of pale short horns, the pseudocerci; the abdomen has no black markings. Only on the base of the larva the gall can be distinguished from those of Ph. anglica or piliserra; the identification of the pictures above therefore is not certain!

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix viminalis.

Volgens Beneš (2015a) ook S. gmelinii en schwerinii.

According to Beneš (2015a) also S. gmelinii and schwerinii.

synoniemen: Pontania scotaspis.

synonyms: Pontania scotaspis.

literatuur

references

Beneš (2015a), Buhr (1965a), Kopelke (2007c), Mol (2013a), Roskam (2009a), Tomasi (2014a).

10/01/2016